Oltza Zendea udalerrian egoitza duten elkarte, talde edo pertsona fisikoentzako, berariazko ekimenerako talde baten ordezkari partikular gisa, diru-laguntzak eskatzeko epea ireki da. Talde horiek ez dute irabazi-asmorik, eta eskaera udalerriaren lurralde-eremuan, 2021ko urtean zehar, egiten diren kultura, kirol, hezkuntza, berdintasun, euskara eta gazteriaren arloko jarduerak eta proiektuak antolatzeko dira.


  1. Eranskina
  2. Eranskina
  3. Eranskina
  4. Eranskina
  5. Eranskina