Passivetxea I eta II landa etxebizitza turistikoak dira.