Berdintasun jarduerak. UDAZKENA 2020

HIZKUNTZA EZ-SEXISTA ERABILTZEKO ETA KOMUNIKAZIO INKLUSIBOA SUSTATZEKO UDAL ORDENANTZA

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL USO DE UN LENGUAJE NO SEXISTA Y EL FOMENTO DE UNA COMUNICACIÓN INCLUSIVA

GUÍA DE USO – Lenguaje no sexista y comunicación inclusiva en el ayuntamiento de la Cendea de Olza / Oltza Zendea

EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNAREN ARLOKO DIAGNOSTIKOA OLTZA ZENDEAN