Ayuntamiento Cendea de Olza / Oltza Zendeako Udala

Ekonomia, aurrekontu eta finantza-informazioa

Atal honetan, aurrekontuei, onartutako urteko azken kontuei, auditoretza-txostenei eta sozietateak irekita dituen kontuei buruzko informazio guztia aurkituko duzu.

[acordeon id=”ekonomia-aurrekontu-etafinantza-informazioa” title=”Ekonomia-, aurrekontu- eta finantza-informazioa”]

Udalaren aurrekontua.

Egindako aurrekontu-aldaketak.

Udal-sozietateen aurrekontuak.

Udalaren kontu orokorra (Balantzea, emaitzen kontua, memoria eta aurrekontu-likidazioa).

Aurrekontu-egonkortasunari buruzko txostenak.

Aurrekontu-auditoretzari buruzko txostenak.

Autonomia fiskala.

Finantzazio-gaitasuna edo -beharra, aurrekontu-egonkortasunari dagokionez.

Urteko jarduketa-programak, inbertsioak eta finantzazioa.

[/acordeon]
[acordeon id=”Diru-sarrerei-gastuei-eta-ordainketei-buruzko-informazioa” title=”Diru-sarrerei, gastuei eta ordainketei buruzko informazioa”]

Gastuen eta diru-sarreren aurrekontuaren betetze-egoera.

Diru-sarrera fiskalak biztanleko.

Gastuak biztanleko.

Inbertsioak biztanleko.

Ordaintzeko/Kobratzeko batez besteko aldia.

[/acordeon]
[acordeon id=”zorpetzeari-buruzko-informazioa” title=”Zorpetzeari buruzko informazioa”]

Hornitzaileei ordaintzeko merkataritza-eragiketetan berankortasunaren aurka borrokatzeko neurriei buruzko hiruhileko txostenak.

Udalaren urteko zor kontsolidatuaren zenbatekoa. Alderaketa aurreko ekitaldiekin.

[/acordeon]

Volver arriba