Ayuntamiento Cendea de Olza / Oltza Zendeako Udala

Informazio instituzionala, antolakuntzakoa eta plangintzakoa

Atal honetan aurkituko duzu antolakuntza instituzionala, antolakuntza-egitura, funtzioak, egoitza eta harremanetarako bitartekoak, arduradunen identifikazioa eta plantilla organikoa lanpostu-zerrendarekin.

[acordeon id=”egoitza-eta-kontaktua” title=”Egoitza eta kontaktua”]

(Avenida del Ejército, 2 planta 8, 31002 Pamplona (Navarra) | comunicacion@animsa.es | Tlf. 948 420 800 | Fax. 948 42 08 08
Datos de contacto del Ayuntamiento)

[/acordeon]
[acordeon id=”funtzioak-eta-prestatutako-zerbitzuen-katalogoa” title=”Funtzioak eta prestatutako zerbitzuen katalogoa”]

Apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 26. artikuluaren arabera hauexek dira udalen funtzioak:

 • Zerbitzu publikoetara sartzeko itxaron-zerrenda
 • Ikastetxe publikoetako eta itunpeko ikastetxeetako deialdiak eta plazen esleipena
 • Hirigintza: obren planeamendua, exekuzioa eta kudeaketa bete eta haien jarraipena egin behar da. Era berean, Ondare Historikoa babesteko eta etxebizitzaren kudeaketa ziurtatzeko eginkizuna du, publikoa finantza-iraunkortasunaren ikuspegitik babesteko.
 • Eraikinen kontserbazio eta zaharberritzeaz ere arduratu behar da.

 • Hiri-ingurumena: Udalak bermatu behar du lorategi publikoak, parkeak eta berdeguneak kutsaduratik (dela hondakinengatik, dela argiztapenagatik, dela eguratsari lotutako alderdiengatik) kanpo daudela.
 • Akueduktua: etxebizitza bakoitza edateko ur onez hornitzea eta hondakin-urak tratatzea.
 • Bide-azpiegitura: bideak zolatzea eta bestelako egitura-ekipamenduak erabiltzea.
 • Baldintza sozialak ebaluatzea: gizarte-inklusioa bermatzeko eta herritarrek jasan ditzaketen arriskuak aztertzeko.
 • Babes zibila: toki-poliziaren eta prebentzio-entitateen bidez kudeatzen da, hala nola suhiltzaileen bidez.
 • Mugikortasuna: ibilgailuen zirkulazio arina ahalbidetzeko bide-sistema optimizatua bermatzea, baita hiriko garraio kolektiboaren zerbitzuari dagokion guztia ere turismoari buruzko informazioa eta sustapena: toki-mailan entretenimendua eta jarduera turistikoa bultzatzeko aukerak sortzea.
 • Merkataritza-jarduerak: merkataritza-jarduerak, hala nola azokak, sustatzea eta hornidura, merkatu, lonja eta kalez kaleko merkataritzarekin lotutako sistema ekonomikoa ahalbidetzea.
 • Osasungarritasun publikoa: herritarrek osasun- eta prebentzio- sistemak eskura dituztela bermatzea.
 • Hileta-zerbitzuak: herritarrek ehorztetxeak, ehorzketen kudeaketa eta, jakina, hilerriak erabilgarri izango dituztela bermatzea.
 • Kirol-kudeaketak: kirolarekin eta denbora librearen aprobetxamenduarekin zerikusia duten jarduerak eskaintzea herritarrei, hala nola tokiko txapelketak eta erakundeetakoak. Horrek kirol horietarako instalazioak garatzea ere eskatzen du.
 • Kultura-kudeaketa: kultura-heziketako programak eskaintzea, bai eta jarduera interesgarriak aurkezteko lekua eskura jartzea ere, hala nola antzezlanak, musika-kontzertuak, arte-erakusketak, dantza, etab.
 • Hezkuntza: heziketa eta derrigorrezko eskolatzea betetzean nahastea, baita ikastetxeak eraikitzeko beharrezko

Zerbitzuen katalogo orokorra, haien egoitzak, ekipamenduak, helbidea, ordutegiak eta web-orrietarako estekak barne.

Administrazio-prozeduren katalogoa, xedea, tramiteak, epeak, formularioak eta tramitazio elektronikoa egiteko aukera barne.

Herritarrek edo erakundeek jasotako galderak.

Emandako zerbitzuen funtzionamenduari buruzko kexa bat aurkeztu nahi baduzu, helbide elektroniko honetara idatzi dezakezu: (enlace a la página del Buzón de Sugerencias.)

Txostena, zerbitzu publikoen kalitatearen emaitzen eta politika publikoen eragin sozialaren ebaluazioen emaitzei eta betetze-mailari buruzkoa.(Encuesta online)

[/acordeon]
[acordeon id=”udal-antolamendua” title=”Udal-antolamendua (ANTOLAKETA-EGITURA)”]

Gobernu-organoak eta haien funtzioak: Tokiko Gobernu Batzarra, Bozeramaileak, Osoko Bilkura, Udal Batzordeak, Informazio Batzordeak…

Organo deszentralizatuak, udal-sozietateak, funtzioak eta web-orrietarako esteka.

Udal-organigrama, organo eta funtzio desberdinetako arduradunak identifikatuta daudela.

[/acordeon]
[acordeon id=”plantilla-organikoari-buruzko-informazioa-eta-udal-langileen-lanpostuen-zerrenda” title=”Plantilla organikoari buruzko informazioa eta udal-langileen lanpostuen zerrenda”]

 • Udalaren eta udal-sozietateen lanpostuen zerrenda.
 • Udalaren konfiantzako postuak, haien ordainsarien banakako zenbatekoa barne.
 • Langileen hitzarmenak, akordioak eta itunak.
 • Jarduera publikoetarako bateragarritasuna baimentzeko edo aitortzeko ebazpena

[/acordeon]
[acordeon id=”planak-eta-programak” title=”Planak eta programak”]

Udalaren plan estrategikoa edo Agenda 21.

Urteko edo urte anitzeko plan eta programak, jarduerak eta helburuak barne daudela.

Plan eta programen betetze-mailari buruzko informazioa.

[/acordeon]
[acordeon id=”herritarrek-parte-hartzeko-prozesuak” title=”Herritarrek parte hartzeko prozesuak”]

Herritarrek parte hartzeko erregelamenduak.

Herritarren parte-hartzea: akordioak, txostenak, egindako proposamenak eta emaitzak.

Indarreko partaidetza-prozesuak

[/acordeon]

Volver arriba