Ayuntamiento Cendea de Olza / Oltza Zendeako Udala

Informazio publikoa eskuratzeko eskubidea

Informazio publikoa eskuratzeko eskubidea edozein pertsona fisiko edo juridikok, bai norbanako gisa eta bere izenean, bai bildu edo ordezkatzen dituzten legez eratutako erakundeen ordezkari gisa eta horien izenean, informazio publikoa eskuratzeko duen eskubidea da, Legean ezarritako mugekin eta eskaerarako arrazoiak eman beharrik gabe.

Informazio publikotzat ulertzen da Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen mendeko subjektuen esku dauden eta horien funtzioak betez egin edo eskuratu diren edukiak edo dokumentuak, edozein delarik horien formatua edo euskarria.

Informaziorako sarbidea, oro har, doakoa izango da eta, ahal den guztietan, eskatutako moduan edo formatuan jarriko da eskura.

[acordeon id=”zer-da-informazio-publikoa” title=”Zer da informazio publikoa?”]

Gardentasunari buruzko Foru Legeko 4. artikuluaren arabera, informazio publikoa hauxe da:

 • Edozein direlarik bere euskarria eta adierazpidea, foru-lege honek aipaturiko administrazio publikoek sortzen duten edo daukaten informazioa.
 • Halaber, informazio publikotzat jotzen da zerbitzu publikoek ematen dituzten edo ahalmen administratiboak edo funtzio publikoak dituzten beste erakunde edo subjektu batzuek sortutakoa edo horien jabetzakoa den informazioa ere, baldin eta jarduera publiko bat gauzatzean lortu bada.
 • Informazio publikoa eskuratzeko eskubidea ez da unibertsala eta lotuta dago Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legeko 14. artikuluan eta Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legeko 31. artikuluan ezarritako mugei.
 • Informazio horren zati handi bat argitaratuta dago webgune honetan eta Gobernu Irekiaren Atarian. Aurkitzen ez baduzu, laguntza eska dezakezu bilatzeko eta/edo informazio publikoa eskuratzeko eskaera formalizatzeko.

[/acordeon]
[acordeon id=”organo-eskuduna” title=”Organo eskuduna”]

Informazio publikoa eskuratzeko eskaerei buruz ebazteko organo eskuduna Gardentasun Atariaren arduradun izendatutako pertsona da (email de contacto).

[/acordeon]
[acordeon id=”epeak” title=”Epeak”]

Oro har, informazio publikoaren eskaerari dagokion erregistroan sartutako datatik hilabete igaro baino lehen erantzun beharko zaio.

Epe hori beste hilabetez luzatu ahal izango da, baldin eta, informazioaren bolumena eta konplexutasuna dela eta, aipaturiko epea baino lehen igorri ezin bada. Kasu horretan eskatzaileari jakinarazi behar zaizkio, hamar egun igaro baino lehen, ebazpena epe horretan igortzea justifikatzen duten arrazoiak.

[/acordeon]
[acordeon id=”mugak” title=”Mugak”]

Informazioa eskuratzeko eskubideak Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legeko 31. artikuluan jasotako zenbait muga izango ditu, hauetarako kaltegarria bada:

 • Segurtasun publikoa.
 • Erabakiak hartzeko prozesuetan eskatzen den konfidentzialtasunaren edo sekretuaren bermea.
 • Legez kanpoko penal, administratibo edo diziplinazkoen prebentzioa, ikerketa eta zehapena.
 • Alderdien berdintasuna prozesu judizialetan eta benetako babes judiziala.
 • Zaintza-, ikuskapen- eta kontrol-funtzio administratiboak.
 • Ekonomia- eta merkataritza-interes legitimoak, foru-lege honen araberako hitzarmen, kontratu eta beste ekintza administratibo batzuen publizitatearen kalterik gabe.
 • Sekretu profesionala eta jabetza intelektuala eta industriala.
 • Ingurumenaren babesa.
 • Lege-mailako arauek gordetakotzat edo babestutakotzat jotako informazioa.
 • Muga horien aplikazioa, dena den, neurrikoa izango da bere xedearen eta bere babes-xedearen arabera, eta modu zorrotz eta justifikatuan interpretatu beharko da.

Muga horiek legeek zehaztutako denboran edo justifikatzen dituen arrazoiak irauten duen bitartean soilik aplikatu ahal izango dira.

[/acordeon]
[acordeon id=”ez-onartzeko-arrazoiak” title=”Ez onartzeko arrazoiak”]

Ez dira izapidetzeko onartuko, arrazoitutako ebazpen bidez, honako eskaera hauek:

 • Legeak eskuratzeko eskubidetik kanpo uzten duen informazioari buruzkoak.
 • Zuzentzen zaion erakundearen eskuetan ez dagoen eta eskuduna ezezaguna den informazioari buruzkoak.
 • Kontsulta juridikoei erantzuteko eskaerekin edo txostenak edo xedapenak egiteko eskaerekin bat datozenak.
 • Neurriz kanpokotzat jotzen direnak euren izaera zentzugabeagatik eta errepikakorragatik edo eskubidea neurriz kanpo erabiltzen dutelako.
 • Prestatzeko dokumentazioari, egiten ari den materialari edo datu amaigabeei buruzkoak badira eta espediente administratiboaren parte ez badira.
  • Bukatu gabeak: Oraindik barnetik lantzen ari direnak eta xedapen, txosten edo onespenik ez dutenak.
  • Kasu horretan, ebazpena emateko organo eskudunak hura amaitzeko aurreikusitako denborari buruz informatu beharko du eskatzailea.
 • Izaera laguntzailea edo babesekoa duen informaziori buruzkoak, esaterako:
 • Oharrak, zirriborroak, iritziak, barne-erabilerako laburpenak edo garrantzi edo interes publikorik ez duten barne-jakinarazpenak.
 • Ez dira halakotzat jotzen espedientearen parte diren edo ebazpenekin eta beste ekintza administratibo batzuekin zerikusirik ez duten txosten juridiko, tekniko, ekonomiko eta beste gisa batekoak.
 • Hedatu ahal izateko berregiteko aldez aurretiko ekintza behar duen informazioari buruzkoak.
 • Ez da berregitetzat jotzen erabilera arrunteko tratamendu informatizatu baten bitartez lor daitekeen informazioa, ez eta hainbat dokumentutan sakabanatutako informazioa bildu nahi duen ekintza ere.

[/acordeon]
[acordeon id=”informazio-publikoaren-eskaerak” title=”Informazio publikoaren eskaerak”]

Eskaera bat tramitatzea (enlace a la página con formulario de Solicitud de Información).

[/acordeon]
[acordeon id=”informazio-publikoaren-unitate-arduraduna” title=”Informazio Publikoaren Unitate Arduraduna”]

Herritarren informazio publikoa eskuratzeko eskubidea gauzatzeko xedez, erakunde honek Informazio Publikoaren Unitate Arduraduna (IPUA) izendatu du, 5/2018 Foru Legean ezarritako betebeharrak denboran eta forman izapidetzeaz arduratzen dena. IPUA komunikazio-funtzioa da, eta transparencia@dominio.es helbidearen edo 948 XXX XXX telefonoaren bidez jar zaitezke harremanetan harekin.

[/acordeon]

Volver arriba