Ayuntamiento Cendea de Olza / Oltza Zendeako Udala

Aurrekontuak

2018ko Aurrekontuak

DIRU-SARREREN EGOERA

OLTZA ZENDEAKO UDALA

MUSIKA ESKOLAKO PATRONATUA

OLTZALEKU SL

AURREKONTU BATERATUA

I. kapitulua.–Zuzeneko zergak

 

1.548.235,00

0,00

0,00

1.548.235,00

II. kapitulua.–Zeharkako zergak

140.000,00

0,00

0,00

140.000,00

III. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelakoak

352.200,00

115.000,00

0,00

467.200,00

IV. kapitulua.–Transferentzia arruntak

475.069,07

236.156,11

350.860,96

623.377,59

V. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak

884,00

0,00

0,00

884,00

VI. kapitulua.–Inbertsio errealak besterentzea

0,00

0,00

0,00

0,00

VII. kapitulua.–Kapital-transferentziak

0,00

0,00

4.000,00

0,00

VIII. kapitulua.–Finantza-aktiboak

0,00

0,00

0,00

0,00

IX. kapitulua.–Finantza-pasiboak

0,00

0,00

0,00

0,00

DIRU-SARRERAK, GUZTIRA

2.516.388,07

351.156,11

354.860,96

2.779.696,59

GASTUEN EGOERA

OLTZA ZENDEAKO UDALA

MUSIKA ESKOLAKO PATRONATUA

OLTZALEKU SL

AURREKONTU BATERATUA

I. kapitulua.–Langileria gastuak

576.912,11

292.085,44

256.543,73

1.125.541,28

II. kapitulua.–Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak

791.227,00

10.977,13

94.317,23

896.521,36

III. kapitulua.–Finantza gastuak

2.500,76

0,00

0,00

2.500,76

IV. kapitulua.–Transferentzia arruntak

689.943,27

47.593,54

0,00

298.828,26

V. kapitulua.–Kontingentzietarako eta beste ustekabe batzuetarako funtsa

289.387,21

500,00

0

289.887,21

VI. kapitulua.–Inbertsio errealak

52.481,15

0,00

4.000,00

56.481,15

VII. kapitulua.–Kapital-transferentziak

6.722,50

0,00

0,00

2.722,50

VIII. kapitulua.–Finantza-aktiboak

0,00

0,00

0,00

0,00

IX. kapitulua.–Finantza-pasiboak

107.214,07

0,00

0,00

107.214,07

GASTUAK, GUZTIRA

2.516.388,07

351.156,11

354.860,96

2.779.696,59

Volver arriba